Behandlingshem

/media/1136/balans_bb.png

Start av HVB under 2019

Kuivakangas HVB

Under vintern 2017 blir Kuivakangas HVB en del av Balans Behandling. Målgrupp för behandlingshemmet är flickor med psykosocial problematik. 

Behandlingshemmet är placerat i byn Kuivakangas, därav namnet på hemmet, strax söder om centralorten Övertorneå. Några kilometer österut rinner Torne älv och utgör riksgränsen mot Finland. 

För mer information, kontakta Robert Winneborn 070-877 82 12. 

Rosfors HVB

Rosfors Herrgård med hotelldel blev en del av Balans Behandling i december 2016. Hotelldelen är ombyggd för att bli behandlingshem och Herrgården ska bevaras i ursprunglig skick.

Rosfors Herrgård har en lång och imponerande brukshistoria. På 1800-talet drevs ett av norra Sveriges största jordbruk med stor åkermark, 20-tal hästar och många bruksdjur. Anläggningen hade ett femtiotal fast anställda och ytterligare ca 450 personer gjorde säsongsarbete. Ett järnbruk byggdes på 1830-talet med masugn och smedjor. Malmbrytning pågick till år 1986. Lämningarna av järnbruket är idag ett kulturreservat och alldeles bredvid anläggningen finns Rosfors Bruk, med en utställning om verksamheten vid bruket.

Rosfors Herrgård används för utbildningar och konferens. Hotelldelen är under ombyggnation för att framledes öppna som behandlingshem för målgrupp flickor 13-17 år. För mer information, kontakta Robert Winneborn, 070-877 82 12.  

 

Skyddat boende

Under 2018 förvärvar Balans Behandling en fastighet i norra Norrland för skyddat boende. Möjlighet finns även för skyddat boende i egen lägenhet samt i familjehem. För mer information, kontakta verksamhetschef Anna Henriksson-Heidari, 070-877 86 55. 

Utredningsboende

Under 2018 blir Läkarvillan i Kåge en del av Balans Behandling. Under hösten 2018 har ombyggnation skett för att skapa en samlingsplats för personal samt tre utredningslägenheter. Samtliga lägenheter har egen ingång samt accessdörr på insidan för stöd och hjälp av personal. För mer information, kontakta verksamhetschef Anna Henriksson-Heidari, 070-877 86 55.