Du som får stöd

/media/1136/balans_bb.png

Må bra idag och i framtiden

Du som bor hos Balans

Det kan finnas perioder i livet där professionellt stöd är nödvändigt för att bryta en dålig och skapa en positiv livssituation. För dig som är i behov av hjälp kan behandlingshem, familjehemsvård eller boendestöd i lägenhet vara ett alternativ.

Att bo hos Balans innebär ett gemensamt ansvar. Vi vill utveckla dina styrkor och hjälpa dig att bygga din framtid.

Vi hjälper dig att själv kunna formulera tankar om din framtid. Det innebär att du själv behöver bli medveten om vart du vill nå, att du har en vilja och hittar motivation att sträva mot dina mål. Genom att du kan samarbeta med vuxna i familjehemmet och personal från Balans så kommer det att vara möjligt.

För dig som är lite äldre ungdom kan boende på behandlingshem (HVB eller SIS) eller kraftigt förstärkt familjehemsvård vara nödvändigt för att stoppa eller bromsa upp en akut destruktiv livssituation. Med en destruktiv livssituation menar vi handlingar som gör att du mår dåligt idag eller kommer leda till en utveckling som innebär att du mår sämre i framtiden.

När du mår bättre och dina handlingar leder mot en positiv framtid kan det vara ett alternativ att flytta tillbaka till dina föräldrar/anhöriga, bo i familjehem eller egen lägenhet. I familjehem eller i vår öppenvård med eget boende, får du stöd i vardagen mot en framtid som innebär eget ansvar för hälsa och försörjning. 

Om du vill lämna beröm, synpunkter eller klagomål - kontakta handledaren i Balans, ansvarig myndighetshandläggare eller använd vårt formulär.

Vara anhörig

Bekymmer omkring den placerade personen beror inte alltid på denne själv. Problemen i familj och nära relationer kan påverka den placerade personen.

Vi samarbetar alltid med uppdragsgivaren för att nå en gemensam målbild och när det är möjligt inkludera viktiga personer för den placerade. Om du är anhörig till någon som bor i något av våra familjehem eller behandlingshem bör det finnas en planering för dig.

Förhoppningsvis är du inkluderad i vårt gemensamma arbete och då bör du själv kunna beskriva vad just du gör som bidrar till positiv utveckling för den som bor i familjehemmet/behandlingshemmet. Om du är osäker på vad du kan göra för skillnad för den placerade bör du ta kontakt med ansvarig handledare i Balans eller ansvarig handläggare på placerande myndighet. Det kan vara oklart och bör då förtydligas.

Om det är tydligt vad du ska göra för att skapa positiv skillnad, men kan/vill inte göra det, då är det förmodligen anledningen till varför du inte är inkluderad. Om så är fallet, bör det vara motiverat från ansvariga personer vad just du behöver göra annorlunda för att ändra situationen.

Om du känner igen dig i den beskrivningen, eller är anhörig till en person med vårdproblematik, är det också viktigt att du får stöd. Om du är nyfiken på och om du vill veta vilket stöd eller hjälp du kan få, kontakta ansvarig handledare i Balans eller ansvarig handläggare på myndigheten.