Familjehem

/media/1136/balans_bb.png

Vi kan familjehemsvård

Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Sedan 2014 arbetar vi med kraftigt förstärkt familjehemsvård, som i vissa fall kan ses som ett fullgott komplement till HVB-hem och institutionsvård. Vi har också förstärkt familjehemsvård när behoven är lägre. 

Vår personal är socionomer med erfarenhet från myndighetsutövande arbete. Vi finns tillgängliga för familjehemmen dygnets alla timmar på årets alla dagar. Vi arbetar förebyggande och försöker hjälpa de placerade individerna till självhjälp. 

Att placera hos Balans ska vara en avlastning för ansvariga handläggare på myndigheten. "Vi kan det ni kan" och kan därför agera som myndighetens förlängda arm, arbeta med vård- och genomförandeolaner samt förbereda information och underlag för myndighetens bedömningar och beslut. 

Vi har en kontrakterad doktor med specialitet inom barnpsykiatri. Doktor är medicinsk ansvarig för individen samt står för handledning utifrån medicinskt och psykiatriskt perspektiv till familjehemshandledaren och familjehemmet. Vi samarbetar också med psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

För personlig kontakt och mer information, klicka på ovan länk "Förfrågan". 

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är ett uppdrag utöver det vanliga och innebär att öppna upp sin familj för en annan person. Det är en utmaning för den placerade att komma till en ny miljö och också en utmaning för hela er familj. 

Det kan vara det bästa som händer i livet för den personen, dess familj och er familj. Det kan vara en unik möjlighet att hjälpa någon i behov av stöd.

För våra utvalda familjehem ingår utbildningsdagar, träffar med andra familjehem och handledning av våra erfarna socionomer.

Vi behöver alltid familjehem! Har du och din familj plats över i bostaden, tidsschemat och hjärtat, tveka inte att ta kontakt med oss! Om ni har frågor eller funderingar kring vad det innebär att vara familjehem inom Balans – kan ni ta en första kontakt med oss på 020-877 800 eller skicka e-post till info@balansbehandling.se.

Det går också att anmäla intresse för att bli familjehem via vårt intresseformulär!

Formulär för ansökan om att bli familjehem