Grupphandledning

/media/1136/balans_bb.png

Grupphandledning

Grupphandledning

Våra handledare är utbildade på Ersta Sköndal Högskola med examen som Handledare i psykosocialt arbete. Vi erbjuder grupphandledning till chefer och ledare samt även ärende- och processhandledning till arbetsgrupper. Våra handledare arbetar i ordinarie verksamheten och tar emot uppdrag i mån av tid. Grupphandledning ger högre effekt om träffarna sker systematiskt över tid. Vi tar därmed endast uppdrag som varar 1-3 år. Vi erbjuder alltid kostnadsfritt provtillfälle. 

Vår handledning är inspirerade av metoden SCT (System-Centered Training).

Konflikthantering
Vi har erfarenhet från konflikthantering mellan individer och inom arbetsgruppen. Ett sådant arbete blir alltid individanpassat och planeras utifrån uppdragsgivarens behov. Chefer och ledare ingår alltid i arbetet med konflikthantering. 

För personlig kontakt och mer information, klicka på ovan länk "Förfrågan".  

Vad är grupphandledning

Handledning ska inte förknippas med terapi eller arbetsmöte. I handledning är fokus på den professionella yrkesrollen och de situationer som uppkommer i arbetslivet. Med en utbildad handledare kan grupphandledning utveckla verksamheten och reducera stress hos den enskilda samt gruppen. 

Handledarens roll är att stärka individerna utifrån ett grupperspektiv. Deltagarna får kunskap att särskilja på egna behov kontra behoven i en parrelation eller grupp. Utifrån en neutral roll kan handledaren även bemöta känslor och dilemman. Det hanteras inom ramen för gruppens förmåga att bemöta densamma. Arbetsmiljöfrågor eller ledningsfrågor kan absolut tas upp i handledning och då är vårt villkor att ansvarig arbetsledare deltar.