Utbildningar

/media/1136/balans_bb.png

Utbildningar 2019

Extern: Anknytning och omsorgssvikt

Balans Behandling i samverkan med Karin Lundén anordnar utbildning i anknytning och omsorgssvikt. Utbildningen sker under fem dagar, en gång i månaden under våren 2020. Plats är Rosfors Herrgård i Piteå. För mer information och intresseanmälan, skicka epost till info@balansbehandling.se. 

Extern: Juridik i socialt arbete

Advokatbyrån Kaiding anordnar ett fristående seminarium om LVU-förhandling. Utbildningen äger rum på Rosfors Herrgård. Mer information kommer snart på vår hemsida. 

Intern: Nya familjehem

Våra familjehemshandledare håller löpande i socialstyrelsens utbildning "Ett hem att växa i". Målgrupp är nya familjehem. Efter avslutad utbildning erhålls diplom och möjlighet till vidare utbildning i Balans Behandling. För mer information, kontakta din familjehemshandledare. 

Intern: Aktiva familjehem

För aktiva familjehem med diplom från socialstyrelsens grundutbildning erbjuder vi vidareutbildningar inom anknytningstänkande och utvecklingspsykologi. Utbildare för Norrbotten är psykolog Anne Koskenniemi och för Västerbotten är barnpsykiatriker Anna Rosa Perris. För mer information, kontakta verksamhetschef Anna Henriksson-Heidari.